Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

logo GUS - Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Ponownie przypominamy, że trwa do 30 września 2021r. OBOWIĄZKOWY Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest on w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS.

Obowiązkiem spisowym objęte są:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązana do spisu osoba mieszkająca na terenie gminy Żukowo nie miałaby możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu) w budynku Urzędu Gminy Żukowo zostały przygotowane dwa pomieszczenia (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) wyposażone w sprzęt komputerowy, który ma służyć do dokonania samospisu.
Osoby chcące skorzystać z możliwości samospisu w Urzędzie proszone są o umawianie się z członkiem Gminnego Biura Spisowego Gminy Żukowo pod numerem telefonu 601-723-705.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021