Narodowy Spis Powszechny – 2021 przypomnienie

Logo GUS - z napisem Narodowy Spis Powszechny
  • Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.
  • Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.
  • Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – należy zalogować się na stronie internetowej spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.
  • Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie, korzystając z punktów przygotowanych w Urzędzie Statystycznym lub Urzędzie Gminy i Miasta, mogą również spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.
  • Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.