Przypominamy, trwa obowiązkowy Narodowy Spis Ludności

logo GUS - Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021
  • Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
  • Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
  • Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną.
  • Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
  • Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.
  • Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.
  • Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.
  • Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.
  • Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej: spis.gov.pl