Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

logo GUS - Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

Przypominamy o trwającym Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań. Udział w nim jest obowiązkowy!

Spisać można się na stronie: spis.gov.pl lub dzwoniąc pod numer: 22 279 99 99.

Jeśli mają Państwo problem ze spisaniem się przez internet, można uczynić to, udając się do Urzędu Gminy w Żukowie. Ważne, by nie odkładać spisu na ostatnią chwilę. Spis zakończy się 30 września. Pod koniec, infolinia, rachmistrzowie, system – wszystkie kanały spisowe będą bardzo obciążone!

Dlaczego spis jest tak ważny dla każdego mieszkańca? Jego wyniki wpływają bezpośrednio i pośrednio na każdego z nas i są niezwykle istotne w  zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem, gminą oraz sołectwem. To przecież dane pochodzące ze spisu są wykorzystywane do ustalania wysokości funduszu sołeckiego, subwencji dla gmin czy dotacji unijnych.

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość.