Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie

Ogłaszenie o rozpoczęciu postępowania na udzielenie zamówienia na Usługi restauracyjne polegające na dożywianiu dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Żukowo

Utworzono dnia 11.12.2018

Zapytanie ofertowe nr 1

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejsze zamówienie obejmuje świadczenie usługi dożywiania dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żukowo w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od  02.01.2019 r. do zakończenia roku szkolnego i w  roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 03.09.2019 r. do 20.12.2019 r. Usługa obejmuje przygotowanie i dostawę w dni nauki szkolnej gorących posiłków obiadowych jednodaniowych (drugie danie) wraz z napojem. Dla potrzeb niniejszego postępowania jako napój rozumie się następujące produkty: herbata, sok, kompot, woda).

Pod pojęciem  posiłek jednodaniowy Zamawiający rozumie posiłek o wartości odżywczej i kalorycznej zgodnie z  wymogami obowiązującymi w żywieniu młodzieży: min. 800 kcal (preferowany podział w celu zapewnienia zbilansowanej diety: białko 10-15%, tłuszcz poniżej 30%, węglowodany 50-65%). Zamawiający rozumie posiłek jednodaniowy składający się z dania obiadowego drugiego, surówki/sałatki/warzyw z wody itp. oraz „napoju”. W przypadku wydawania takich dań jak: risotta, potrawki, gulasze, sosy mięsno-jarzynowe, lecza, bigosy, dania z produktów strączkowych, makarony z mięsem i jarzynami itp., które zawierają już warzywa dodatkowej „surówki” nie wydaje się. Należy jednak w jadłospisie poza ziemniakami uwzględnić min. 150 g warzyw (lub/ i owoców) na tzw. talerz – czyli ilości po obróbkach,  która finalnie trafia na talerz. W przypadku potraw (szczególnie tych wydawanych na słodko – pierogi z serem lub owocami, naleśniki z twarogiem itp.), do których „nie pasuje surówka” zapewnić należy owoc (np. jabłko, banan) także w minimalnej ilości – 150g. Wykonawca w menu może zaproponować raz w tygodniu danie smażone i raz w tygodniu musi być danie rybne.

W planowaniu jadłospisu należy uwzględnić następujące gramatury dań gotowych do wydania:

                    1. sos do porcji obiadowych – 50-100g

                    2. gulasz mięsny – 200-250g

                    3. kasza, ryż, makaron, ziemniaki, puree do drugiego dania – 250-350g

                    4. dania z warzyw (dodatki do drugich dań, tzw. „surówki) – 150-250g

                    5. kompot, herbata lub sok – 200-250 ml

                    6. bigos, dania z produktów strączkowych – 350-450g

                    7. gulasz mięsno-jarzynowy, potrawka z kurczaka, leczo – 250-350g

                    8. makarony z mięsem i jarzynami, risotto – 350-450g

                    10. pulpety, kotlety, zrazy, pieczenie itp. – min. 100g

 Podczas tworzenia jadłospisów korzystać należy z Tabel składu i wartości odżywczej żywności Instytutu Żywności i Żywienia. Sporządzone menu powinno być dostosowane do zapotrzebowania dzieci i młodzieży  oraz uwzględniać preferencje smakowe dzieci ( nie wskazane jest przygotowanie posiłków typu żołądki, wątróbka, itp.) oraz spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie w tym obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  a w przypadku jego zmiany  wykonawca dostosuje menu do nowo brzmiących przepisów.

Naliczając produkty (szczególnie warzywa, owoce, mięsa, ryby itp.) w jadłospisie    uwzględnić należy ubytki wynikające z obróbki warzyw owoców, wynikające z procesu technologicznego.

Planując menu należy kierować się sezonowością warzyw i owoców oraz doborem,    produktów po względem kolorystycznym, tak by unikać wydawania dań o podobnej  kolorystyce (np. zraz wołowy + sos pomidorowy + buraczki). Menu powinno być   urozmaicone (wydawanie danej potrawy nie może odbywać się częściej, niż co 14 dni). Miejsce gdzie przygotowywane będą obiady, przyjmowanie produktów (surowców) do magazynu, obróbka wstępna, przygotowywanie, porcjowanie, obróbka termiczna, wszelkie procesy technologiczne oraz warunki techniczne i sanitarne pomieszczeń kuchni oraz  magazynów muszą być zgodne z zasadami systemu HACCP (przede wszystkim wydanie posiłków w ciągu czterech godzin od finalnego przygotowania - dotyczy to szczególnie ryb). Temperatura II dania, w momencie wydawania posiłku dzieciom i młodzieży w stołówkach  szkolnych powinna wynosić ok. 650C.

Każda osoba wykonująca prace w procesie produkcji lub w obrocie żywnością, przy czynnościach wymagających bezpośredniego stykania się z żywnością, musi posiadać odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

Potrawy  powinny  być sporządzone przy zachowaniu  zasady odpowiedniego doboru barw smaków, zapachów i konsystencji (nieprawidłowe jest podawanie w jednym posiłku dwóch potraw słodkich, kwaśnych lub ostrych lub o podobnej barwie itp.); uwzględniające  sezonowość produktów (warzywa i owoce); uwzględniające pory roku, temperaturę otoczenia. Wykonawca przy przyrządzaniu posiłków winien stosować różną technikę  sporządzania potraw, uwzględniając produkty z każdej grupy.

W menu (w cyklu dwutygodniowym) nie mogą się powtarzać potrawy, by jak najbardziej urozmaicać produktami z różnych grup w tym czasie oraz  pod różnymi formami.

Przy ustalaniu MENU  należy kierować się zasadami:

  1. sezonowością produktów dostępnych na rynku,
  2. uwzględnić, że wartość odżywcza potrawy będzie mniejsza od wartości odżywczej surowców użytych do jej przygotowania, 
  3. urozmaicać dania i potrawy poprzez używanie produktów z różnych grup
  4. zadbać o optymalną wartość odżywczą i energetyczną dań
  5. zestawiać potrawy w dania w taki sposób, by zarówno pod względem kolorystyki jak i walorów smakowych, pasowały do siebie
  6. uwzględnić preferencje smakowe dzieci
  7. stosować produkty o wysokiej wartości odżywczej, bogatych w witaminy i minerały a tym samym unikać tzw. pustych kalorii
  8. nie powtarzać tych samych dań w dwutygodniowym menu
  9. wymogami Zamawiającego

Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Do przygotowania posiłków należy używać  produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. Należy zminimalizować  używania produktów zawierających glutaminian sodu oraz  następujących produktów: konserw,  parówek oraz wędlin z dodatkiem produktów białkowych (soja ) i/lub  skrobi modyfikowanej. W przypadku podawania dzieciom owoców muszą być w całości nie dopuszcza się dzielenie jednego owocu pomiędzy kilkoro dzieci ( np. pół jabłka, pół banana itp.).

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających jakość przygotowanych posiłków pod względem kaloryczności, gramatury, temperatury oraz do sprawdzenia produktów z jakich zostały przygotowane pod względem ich pochodzenia, składu, terminu ważności. 

Transport obiadów musi odbywać się  w atestowanych termosach.  Przygotowane posiłki zapakowane w termosach  nie mogą być przechowywane dłużej niż godzinę ( czas liczony od momentu zapakowania posiłków) i  zamknięcia termosu do momentu  dostarczenia termosów  do danej palcówki). 

12. Szacunkowa  ilość posiłków w ciągu trwania umowy – max 30 770 posiłków w trakcie umowy. Ustala się szacunkowe dzienne wielkości dostaw – min. 100 posiłków max 170 posiłków. W przypadku gdy  w danym dniu szkoła będzie miała dodatkowe dni wolne  ustalone przez dyrekcję szkoły i nie będzie zajęć szkolnych  Wykonawca w zamian jest zobowiązany zapewnić suchy prowiant dzień wcześniej lub następnego dnia o wartości nie mniejszej niż wartość posiłku obiadowego wskazana w ofercie.

13. Godziny wydawania posiłków między 11.00-14.00. Zamawiający przewiduje   konieczności wydawania równoczesnego posiłków w więcej niż jednym punkcie szkolnym (w różnych placówkach szkolnych) a także przewiduje się możliwość wydawania posiłków w niektórych placówkach w dwóch turach tj. w odstępach jednej godziny lekcyjnej.

Wykonawca będzie zobowiązany  do zapewnienia urządzeń, sprzętu itp.  podtrzymujących temperaturę posiłków np. podgrzewacze. O konieczności dostarczenia takiego urządzenia dyrektor szkoły powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. W czasie  realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do wydawania  dzieciom posiłków i posprzątania pomieszczenia  po zakończeniu wydawania posiłków. Zużyte naczynia jednorazowe, odpadki, resztki wykonawca zabiera z terenu szkoły i utylizuje we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie po wydaniu posiłków.

14. Wykonawca zobowiązany jest przygotować posiłki i dostarczyć własnym transportem i na własny koszt gorące posiłki w zamkniętych termosach  nie wcześniej15 minut i nie później niż 5 minut przed  ustaloną z dyrektorem szkoły godziną wydawania posiłków. Godzina wydawania posiłków dla danej placówki będzie ustalona indywidualnie z dyrektorem szkoły i będzie w przedziale czasowym 11.00-14.00 czyli  nie wcześniej niż 11.00 i nie później niż 14.00 do następujących placówek :

Szacunkowa liczba posiłków w poszczególnych szkołach

Nazwa placówki

Liczba dzieci dożywianych

Szkoła Podstawowa w Przyjaźni

29

Szkoła Podstawowa w Leźnie

5

Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie

12

Szkoła Podstawowa  nr 2 w Żukowie

20

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żukowie

25

Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

5

Szkoła Podstawowa w Miszewie

15

Szkoła Podstawowa w Pępowie

10

Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie

10

Szkoła Podstawowa w Niestępowie

15

Szkoła Podstawowa w Borkowie

20

Szkoła Podstawowa w Glinczu

4

RAZEM

ok. 170

15. Wykonawca zapewnia jednorazowe naczynia i sztućce w ilości odpowiadającej ilości wydawanych posiłków. Ponadto jest zobowiązany po spożyciu przez dzieci  posiłków do uprzątnięcia pomieszczenia (usunięcie brudnych naczyń i sztućców i wywiezienie ich, umycie stołów i krzeseł oraz podłogi) bezpośrednio po wykonaniu danej usługi. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie  do zapewnienia co najmniej jednej osoby do wydawania posiłków dla danej placówki. Wydawanie posiłków nastąpi w szkolnych punktach żywieniowych, wskazanych przez dyrektora danej szkoły. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i wydawania posiłków o najwyższym standardzie jakościowym. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1541) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w rozporządzeniu WE nr 852/2004 w sprawie higieny środka spożywczego z dnia 29.04. 2004 roku w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością , w rozporządzeniu Komisji (WE)  nr 983/2009  w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci

 16. Ilość dostarczanych posiłków do poszczególnych szkół może ulec zmianie stosownie do zaistniałych okoliczności (w zależności od liczby dzieci objętych tą formą pomocy na podstawie decyzji administracyjnych).  Zamawiający płaci za rzeczywiście wydane posiłki.

17. Rozliczenie za dostarczone posiłki będzie odbywać się  na podstawie wystawionej na koniec miesiąca  faktury wraz z załączonym wykazem dzieci poświadczonym przez przedstawiciela szkoły i pracownika socjalnego. Należność za wystawioną fakturę będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Zamawiający będzie rozliczał się za ilość rzeczywiście  wydanych posiłków w danym miesiącu  i w danej placówce według cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

18. W momencie wydawania  posiłków   posiłek musi być świeży, estetycznie podany, gorący o odpowiedniej konsystencji.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowych niezapowiedzianych kontroli dotyczących jakości posiłków (estetyka, temperatura, walory smakowe), sposobu organizacji procesu wydawania posiłków. W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO kontroli dokona powołany zespół.

20. Zamawiający dopuszcza  jednorazowe  zmiany  w menu  w sytuacjach związanych z tradycją, wyznaniem np. tłusty czwartek, Popielec, śledzik itp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość publikacji Menu  wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana  poprzez publikowanie na stronie internetowej szkoły, zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń placówek oświatowych.

21. Wykonawca przygotowuje posiłki w dniu ich wydania. Wykonawca winien tak zorganizować proces przygotowania posiłków aby posiłki by świeżo przygotowane, nieodgrzewane itp. Nie wskazane jest przygotowanie posiłków kilka godzin  wcześniej a następnie ich długotrwałe podgrzewanie lub  odgrzewanie (podawanie ponownej obróbce) i zapakowanie do termosów. Proces przygotowania posiłków powinien być sprawny, przeprowadzony w taki sposób aby  zapewnić jak najmniejszą stratę wartości odżywczych, witamin, minerałów, zmianę konsystencji, wyglądu itp. Zamawiającemu zależy na jak najkrótszym okresie przetrzymywania gotowych posiłków w termosach lub innych urządzeniach zapewniających utrzymanie wysokiej temperatury posiłku.

22. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B.Prusa 49, 83-330 Żukowo, www.gops.zukowo.pl, e-mail: gops@zukowo.pl tel./fax 58 681 82 64

23. Termin realizacji zamówienia: od  2 stycznia 2019 r. do 20  grudnia 2019 r.

24. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

                  1. CENA                     -  55 %

                  2. MENU                           – 45%

25. Oferty należy składać w  siedzibie GOPS w Żukowie pok. nr 1 do dnia 20.12.2018 r. do godz. 11:00

26. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie GOPS w dniu 20.12.2018 r. o godz. 11.30.

27. Do oferty należy załączyć uwierzytelnioną kopię:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

28. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym   formularzu ofertowym.

29. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 1 na zadanie „Usługi restauracyjne  polegające na dożywianiu dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żukowo”

 

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres gops@zukowo.pl lub faxem na nr 58 6818264

30. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: p . Alicja Pyszka tel. 58 6818264,
w godz. pon. 8:00 – 17.00 

             wt – czw.   7.30 – 15.30

             pt.  7.30 – 14.30

 Żukowo, dnia  11.12.2018 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 11.12.2018, 13:29

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00 - 17.00

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 58

W poprzednim tygodniu: 185

W tym miesiącu: 572

W poprzednim miesiącu: 921

Wszystkich: 10236