Więcej o: Przyznanie dotacji na Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo

Przyznanie dotacji na Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo

Zgodnie z zarządzeniem Nr 279/2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: „Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo”
przyznano dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” z siedzibą w Żukowie, ul. 3 Maja 9 c, 83-330 Żukowo na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: „Prowadzenie Dziennego Klubu w Żukowie i Chwaszczynie dla seniorów i osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Żukowo” w wysokości 582 640,00 zł.

Więcej o: Przyznanie dotacji na usługi opiekuńcze

Przyznanie dotacji na usługi opiekuńcze

Zgodnie z Zarządzeniem nr 280/2023 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 w zakresie pomocy społecznej:” Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przyznano dotację Spółdzielni Socjalnej „Bezpieczni Podopieczni” 83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 9C na „Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w wysokości 774 000,00zł

Więcej o: Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022

Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022

ZARZĄDZENIE NR 263/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej: „Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Więcej „Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022”