Zapraszamy do udziału w konsultacjach mieszkańców gminy Żukowo, w sprawie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodzin w gminie Żukowo na lata 2021-2023

Co konsultujemy?
Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Wspierania Rodzin w gminie Żukowo na lata 2021-2023

Dlaczego konsultujemy?
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gminy Żukowo w proces stanowienia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w gminie Żukowo na lata 2021-2023 poprzez uzyskanie ich uwag, wniosków i propozycji.

Kiedy odbędą się konsultacje?
Konsultacje społeczne trwają od 9 do 16 listopada 2021 r. do godz. 14:00.

Jakie będą formy konsultacji?

  • Opinie, uwagi i propozycje można składać w formie
    • elektronicznej – na adres e-mail: gops@zukowo.pl
    • pisemnej – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B.Prusa 49, 83-330 Żukowo (Dział Pomoc Społeczna)

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów gminy Żukowo.