Usprawnianie przez pływanie

Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej dla dzieci prowadzony przez przez Fundację Sport na Zdrowie zaprasza na bezpłatne zajęcia metodą Halliwicka. Projekt ten skierowany jest do dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności w wieku od 1 do 16 lat, zamieszkałych w powiecie kartuskim. Co WAŻNE dziecko wchodzi do wody z rodzicem bądź opiekunem. 4 lipca – rekrutacja START ! Cykl obejmuje 12 zajęć.

Rehabilitacja metodą Halliwicka jest to unikalna metoda terapii wodnej dla osób niepełnosprawnych szczególnie z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu, wzroku jak również z zaburzeniami emocjonalnymi. W trakcie terapii możliwe jest odkrycie i uruchomienie nowego potencjału ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż w warunkach tzw. normalnych na lądzie. Ćwiczenia oddechowe stosowane w koncepcji Halliwick wspomagają naukę mowy i poprawiają wydolność organizmu.

Wykorzystując tę metodę Ośrodek Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej dla Dzieci zorganizuje cykl dwunastu zajęć rehabilitacyjnych na basenie solankowym w Sopocie.

– Zajęcia są finansowane w 91,29% przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 8,71% ze środków własnych Fundacji Sport na Zdrowie, rodzice nie ponoszą kosztów uczestnictwa. Dojazd nie jest refundowany.

Link do zapisów: https://sportnazdrowie.org/news/56/projekt_usprawnienie_przez_plywanie_powiaty_2022

usprawnianie przez pływanie, poprawa sprawności u dzieci niepełnosprawnych, metoda Halliwicka, basen solankowy w Sopocie, 12 zajęć, świetna zabawa w basenie, rehabilitacja

Poprawa sprawności u dzieci w wieku 1-16 lat z orzeczoną niepełnosprawnością

Dziecko uczestniczy w zajęciach wraz z rodzicem bądź opiekunem

Metoda Halliwicka

Bezpłatna rehabilitacja w basenie solankowym (12 zajęć)

Doświadczona kadra

Świetna zabawa oraz integracja w małych grupach

Zajęcia zaczynają się w lipcu