Poradnictwo Specjalistyczne

Mieszkańcy gminy Żukowo, mogą skorzystać z nieodpłatnych form poradnictwa specjalistycznego. Z pośród wielu dostępnych, wyróżnić należy:

1. PORADNICTWO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach,
  • ul. Mściwoja II 4 83-300 Kartuzy
  • tel. 58 691 09 01
  • strona internetowa: www.kartuzy.praca.gov.pl
  • adres e-mail: sekretariat@kartuzy.praca.gov.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 7:45 – 14:30
  • zakres poradnictwa: poradnictwo zawodowe
  • kryteria dostępu do usługi: osoby bezrobotne i poszukujące pracy

2. PORADNICTWO Z ZAKRESU PRAW KONSUMENTÓW:

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
  • adres korespondencyjny: ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy
  • adres biura: ul. 11 Listopada 3, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 602 637 796
  • adres e-mail: jbyczkowska@kartuskipowiat.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00
  • zakres poradnictwa: poradnictwo konsumenckie i informacje prawne dotyczące ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów
  • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy powiatu kartuskiego

3. PORADNICTWO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzachdział pomocy osobom niepełnosprawnym
  • adres korespondencyjny: ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 58 685 33 20, 58 684 00 82
  • strona internetowa: www.pcprkartuzy.pl
  • adres e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 – 15:30, środa: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00
  • zakres poradnictwa: poradnictwo dla osób niepełnosprawnych m.in. prawne, dotyczące uprawnień, ofert pomocy, pomoc przy wypełnianiu wniosków itp.
  • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy powiatu kartuskiego

4. PORADNICTWO PEDAGOGICZNE:

 1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Kartuzach
  • adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 17, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 58 736 63 74, 501 539 053
  • strona internetowa: www.pppkartuzy.pl
  • adres e-mail: sekretariat@pppkartuzy.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8:00 – 16:00
  • zakres poradnictwa: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży (również w wyborze kierunku kształcenia i zawodu); udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej w wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; prowadzenie w poradni zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania
  • kryteria dostępu do usługi: bezpłatne przyjęcia (bez skierowania), na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – Pedagog
  • adres korespondencyjny: ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 58 685 33 20, 58 684 00 82
  • strona internetowa: www.pcprkartuzy.pl
  • adres e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl
  • godziny otwarcia: terminy i godziny ustalane każdorazowo na początku nowej edycji
  • zakres poradnictwa: szkoła dla rodziców – zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców
  • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy powiatu kartuskiego

5. PORADNICTWO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie
  • adres korespondencyjny: ul. B.Prusa 49, 83-330 Żukowo
  • tel.: 58 681 82 64
  • strona internetowa: www.gops.zukowo.pl
  • adres e-mail: gops@zukowo.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek, środa: 7:30-15:30, czwartek: 7:30-15:00, piątek: 7:30 -14:30
  • zakres poradnictwa: poradnictwo z zakresu pomocy społecznej
  • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy gminy Żukowo

6. PORADNICTWO W ZAKRESIE PRZEMOCY W RODZINIE I W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:

 1. Centrum Interwencji Kryzysowej
  • adres korespondencyjny: ul. Piłsudskiego 4, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 58 684 02 19, 662 016 626
  • adres e-mail: cik@pcprkartuzy.pl
   • godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek: 10:00 – 19:30, środa, piątek: 10:00 – 17:00, czwartek: 10:00-17:00, sobota: 8:00-12:00 (spotkania ze specjalistami po wcześniejszym umówieniu się)
   • zakres poradnictwa: poradnictwo, konsultacje, pomoc psychologiczna, nieodpłatna pomoc prawna, mediacje; terapia krótkoterminowa dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych (strata bliskiej osoby, próby/myśli samobójcze, problemy rodzinne, osobiste, wychowawcze, nieszczęśliwy wypadek); grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie II piątek miesiąca 15:00 – 18:00 – w czasie ogłoszonej pandemii zawieszone; wskazanie miejsca w Domu Samotnej Matki w Matemblewie – na podstawie porozumienia z Caritas Archidiecezji Gdańskiej
   • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy powiatu kartuskiego
    • godziny otwarcia: indywidualne spotkania z psychologiem po wcześniejszym umówieniu; czerwiec – grudzień zajęcia grupowe
    • zakres poradnictwa: prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
    • kryteria dostępu do usługi: osoby dobrowolnie się zgłaszające, skierowani przez instytucje przemocowe lub są, skazani za przestępstwo z użyciem przemocy, osoby posiadające wyrok w zawieszeniu
     • SCHRONIENIE W CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
     • godziny otwarcia: całodobowo
     • nr. tel.: 662 016 626
     • zakres poradnictwa: zapewnienie doraźnego całodobowego schronienia dla kobiet i kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy, w tym w szczególności w sytuacjach o charakterze nagłym, zagrażającym ich bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu
     • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy powiatu kartuskiego – umieszczenie odbywa się na wniosek osoby lub instytucji.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie
  • adres korespondencyjny: ul. B.Prusa 49, 83-330 Żukowo
  • tel.: 58 681 82 64
  • strona internetowa: www.gops.zukowo.pl
  • adres e-mail: gops@zukowo.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek, środa: 7:30-15:30, czwartek: 7:30-15:00, piątek: 7:30 -14:30
  • zakres poradnictwa: poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy gminy Żukowo

7. POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM:

 • Lokalny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem w Kartuzach
  • adres korespondencyjny: ul. Gdańska 12, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 58 776 40 67 (czynny całodobowo)
  • godziny otwarcia: piątek: 13:00 -17:00 (stacjonarna działalność punktu ze względu na epidemię COVID-19 tymczasowo zawieszona. Uzyskanie pomocy specjalistów pod wskazanym wyżej numerem telefonu.
  • zakres poradnictwa: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, psychoterapia, pomoc psychologiczna dla świadków
  • kryteria dostępu do usługi: osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby najbliższe; świadkowie przestępstw i ich osoby najbliższe

8. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:

 1. Centrum Interwencji Kryzysowej
  • adres korespondencyjny: ul. Piłsudskiego 4, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 58 684 02 19, 662 016 626
  • adres e-mail: cik@pcprkartuzy.pl
  • godziny otwarcia: punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych-sobota: 8:00-12:00 (w czasie pandemii specjalista pracuje częściowo zdalnie, po rozmowie telefonicznej z klientem wyznacza terminy spotkania)
  • zakres poradnictwa: poradnictwo, konsultacje i pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych i ich rodzin; warsztaty wczesnej interwencji dla młodzieży; wsparcie terapeutyczne DDA; pomoc w kierowaniu osób na terapię zamkniętą
  • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy powiatu kartuskiego
   • godziny otwarcia: punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych behawioralnie – środa: 10:00-15:00 (w czasie pandemii specjalista pracuje częściowo zdalnie, po rozmowie telefonicznej z klientem wyznacza terminy spotkania)
   • zakres poradnictwa: poradnictwo, konsultacje i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych behawioralnie
   • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy powiatu kartuskiego
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach
  • adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 17, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 58 736 63 74, 501 539 053
  • strona internetowa: www.pppkartuzy.pl
  • adres e-mail: sekretariat@pppkartuzy.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8:00 – 16:00
  • zakres poradnictwa: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży (również w wyborze kierunku kształcenia i zawodu); udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej w wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży; wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; prowadzenie w poradni zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania
  • kryteria dostępu do usługi: bezpłatne przyjęcia (bez skierowania), na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie
  • adres korespondencyjny: ul. B.Prusa 49, 83-330 Żukowo
  • tel.: 58 681 82 64
  • strona internetowa: www.gops.zukowo.pl
  • adres e-mail: gops@zukowo.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek, środa: 7:30-15:30, czwartek: 7:30-15:00, piątek: 7:30 -14:30 (konsultacje psychologiczne po wcześniejszym umówieniu się w terminie uzgodnionym z klientem)
  • zakres poradnictwa: poradnictwo psychologiczne
  • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy gminy Żukowo
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie
  • adres korespondencyjny: ul. Gdańska 14D, 83-330 Żukowo
  • tel.: 730 260 606
  • strona internetowa: www.osrodekterapii.zukowo.pl
  • adres e-mail: osrodekterapii@zukowo.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek: 11:00-19:00, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-19:00, środa: 8:00-15:00 (w trwającym stanie epidemii Ośrodek świadczy także teleporady)
  • zakres poradnictwa: psychoterapia dla członków rodzin z problemem alkoholowym (współuzależnionych i DDA); psychoterapia dla osób uzależnionych od alkoholu; psychoterapia dla osób doświadczających przemocy domowej; pomoc psychoterapeutyczna i psychologiczna dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem
  • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy powiatu kartuskiego
   • godziny otwarcia: wtorek: 15:00-17:00, czwartek: 8:00-10:00
   • zakres poradnictwa: prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin
   • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy powiatu kartuskiego

9. PORADNICTWO RODZINNE:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  • adres korespondencyjny: ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 58 685 33 20, 58 684 00 82
  • strona internetowa: www.pcprkartuzy.pl
  • adres e-mail: sekretariat@pcprkartuzy.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 – 16:00, środa: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00 (drugi piątek miesiąca: 9:00 – 14:00 dodatkowo zawsze po wcześniejszym umówieniu, możliwe godziny późnopopołudniowe)
  • zakres poradnictwa: poradnictwo, konsultacje, terapia psychologiczna; superwizja indywidualna i grupowa dla opiekunów zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka; szkolenia dla opiekunów zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka
  • kryteria dostępu do usługi: wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, opiekunowie zastępczy, prowadzący rodzinne domy dziecka
   • godziny otwarcia: wtorek: 16:00 – 19:00 ( w czasie pandemii działalność zawieszona, planuje się wznowienie od września)
   • zakres poradnictwa: klub młodzieżowy dla wychowanków pieczy zastępczej (od 12 do 20r.ż.); zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne; doradztwo zawodowe
   • kryteria dostępu do usługi: wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
 2. Centrum Interwencji Kryzysowej
  • adres korespondencyjny: ul. Piłsudskiego 4, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 58 684 02 19, 662 016 626
  • adres e-mail: cik@pcprkartuzy.pl
  • godziny otwarcia: 10 sesji raz w tygodniu ( w czasie pandemii specjalista kieruje ofertę indywidualną dotyczącą wspierania rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z nastolatkiem)
  • zakres poradnictwa: szkoła dla rodziców; warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców nastolatków
  • kryteria dostępu do usługi: rodzice nastolatków, którzy ukończyli pierwszą edycję szkoły dla rodziców
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie
  • adres korespondencyjny: ul. B.Prusa 49, 83-330 Żukowo
  • tel.: 58 681 82 64
  • strona internetowa: www.gops.zukowo.pl
  • adres e-mail: gops@zukowo.pl
  • godziny otwarcia: poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek, środa: 7:30-15:30, czwartek: 7:30-15:00, piątek: 7:30 -14:30
  • zakres poradnictwa: poradnictwo rodzinne – asystent rodziny
  • kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy gminy Żukowo

10. POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW:

 • Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
  • adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 2/14, 83-300 Kartuzy
  • tel.: 533 327 359
  • godziny otwarcia: poniedziałek: 15:00 – 21:00, środa: 15:00 – 21:00, sobota: 9:00 – 15:00
  • zakres poradnictwa: pomoc prawna dla cudzoziemców; kwestie dotyczące legalizacji pobytu, legalizacji pracy, jej poszukiwania, uzyskania pozwoleń na pracę, opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej, psychologicznej oraz tłumacza
  • kryteria dostępu do usługi: cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, ich rodziny, opiekunowie

Dodatkowo z nieodpłatnych usług radcy prawnego skorzystać można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie oraz w Centrum Kultury i Sportu „Spichlerz” w Żukowie, po wcześniejszym umówieniu.

Ponadto usługi psychologa i psychiatry dla mieszkańców świadczą:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Domu Medycznym NCM Sp. z o.o. w Żukowie,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PEGAZ w Baninie,
 • Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kartuzach,
 • Punkt wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żukowie.