Wybór najkorzystniejszej oferty – dożywianie dzieci ze szkół podstawowych na rok 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „usługi restauracyjne polegające na dożywianiu dzieci ze szkół podstawowych na terenie gminy Żukowo w 2022 roku” w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000 zł netto. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Restauracja KANIA Magdalena Potrykus, 83-304 Przodkowo; ul. Kartuska 7. Cena ofertowa: 10,00 zł brutto/ 1 posiłek.