Koordynacja Świadczeń

Świadczenia, które podlegają koordynacji:

 • Świadczenia objęte ustawą o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy)
 • Świadczenie wychowawcze 500+
 • jednorazowe świadczenie „Za życiem”
 • zasiłek dla opiekuna

Kraje, których dotyczy koordynacja:

 1. kraje państw członkowskich Unii Europejskiej:
  • Austria
  • Belgia
  • Bułgaria
  • Chorwacja
  • Cypr
  • Czechy
  • Estonia
  • Grecja
  • Dania (z wyjątkiem wysp Grenlandii i Wysp Faro)
  • Finlandia
  • Hiszpania
  • Malta
  • Francja (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej)
  • Łotwa
  • Litwa
  • Holandia
  • Szwecja
  • Irlandia
  • Słowacja
  • Luksemburg
  • Portugalia (także na Maderze i Azorach)
  • Polska
  • Węgry
  • Rumunia
  • Niemcy
  • Słowenia
  • Włochy
  • Wielka Brytania (także na Gibraltarze)
   • (Zasady nie obowiązują na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich)
 2. w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Islandia
  • Lichtenstein
  • Norwegia
   • (na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)
 3. w Szwajcarii, na podstawie umowy Unii Europejskiej – Szwajcaria o swobodnym przepływie osób

Więcej informacji na temat koordynacji świadczeń znaleźć można na stronie internetowej: Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Koordynacja Świadczeń