Więcej o: Świadczenie wychowawcze (500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) od 1.01.2022r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie wychowawcze (500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) od 1.01.2022r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się realizacją świadczenia wychowawczego (500+) oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO).

Więcej „Świadczenie wychowawcze (500+) oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) od 1.01.2022r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”
Więcej o: Przypominamy o obowiązku wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Przypominamy o obowiązku wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca 2021 istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Czego dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła/ źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Więcej „Przypominamy o obowiązku wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw”
Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

Informujemy, że rozpoczęła się kwalifikacja klientów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021. Od 01 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji PO PŻ – Podprogram 2021 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.
Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Więcej „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021”
Więcej o: Dodatek osłonowy – Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Dodatek osłonowy – Rządowa Tarcza Antyinflacyjna

Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Urząd Gminy w Żukowie.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Więcej „Dodatek osłonowy – Rządowa Tarcza Antyinflacyjna”
Więcej o: Zmiana kryterium dochodowego w Pomocy Społecznej

Zmiana kryterium dochodowego w Pomocy Społecznej

UWAGA!!! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 1296) zmianie uległo kryterium dochodowe, które od 1.01.2022r. wynosi na osobę samotnie gospodarującą 776,00zł (dotychczas wynosiło 701,00zł) , oraz na osobę w rodzinie wynosi 600,00zł (dotychczas 528,00zł).

Więcej „Zmiana kryterium dochodowego w Pomocy Społecznej”
Więcej o: Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022

Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022

ZARZĄDZENIE NR 263/2021 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej: „Świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Więcej „Zarządzenie nr 263/2021 – usługi opiekuńcze na 2022”
Więcej o: Wybór najkorzystniejszej oferty – dożywianie dzieci ze szkół podstawowych na rok 2022

Wybór najkorzystniejszej oferty – dożywianie dzieci ze szkół podstawowych na rok 2022

W menu bocznym, zakładka ogłoszenia – konkursy, nabory i zapytania ofertowe – Nabór do komisji konkursowej – Postępowanie o udzielenie zamówienia – dożywianie dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Żukowo w 2022roku – umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „usługi restauracyjne polegające na dożywianiu dzieci ze szkół podstawowych na terenie gminy Żukowo w 2022roku” w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000 zł netto. Zachęcamy do zapoznania się.

Więcej o: Wybór najkorzystniejszej oferty – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na rok 2022

Wybór najkorzystniejszej oferty – Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na rok 2022

W menu bocznym, zakładka ogłoszenia – konkursy, nabory i zapytania ofertowe – zarządzenie nr 227/2021 – Nabór do komisji konkursowej – wybór najkorzystniejszej oferty 17.12.2021r. – umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2022 roku” w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 130 000 zł netto. Zachęcamy do zapoznania się.