Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, prowadzi nabór wniosków potencjalnych uczestników Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina Żukowo planuje realizować Program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia, lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Informacje o programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, tel. 58 681 82 64 [tel./sms] kom. 514 782 338

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: Opieka Wytchnieniowa -edycja 2022

logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Flaga i Godło/Herb Rzeczypospolitej Polskiej