Wykaz instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach przedstawiamy w załączeniu bazę zaktualizowanych danych teleadresowych instytucji funkcjonujących na terenie powiatu kartuskiego, które realizują oferty dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, w tym wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc.