Dostępność

Rządowy Program Dostępność Plus to pierwszy program, który obejmuje tematykę dostępności w Polsce.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U.2019 poz. 1696
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U.2019 poz.848

Cel programu:

 • zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym;
 • dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb wszystkich obywateli;
 • wzmocnienie 8 obszarów: architektury, transportu, edukacji, służbę zdrowia, cyfryzacji, usług, konkurencyjności i koordynacji

Kiedy mówimy o zapewnianiu dostępności architektonicznej?

 • gdy w przestrzeni komunikacyjnej budynków nie ma barier poziomych i pionowych;
 • urządzenia zainstalowane w budynku lub zastosowane w nim środki techniczne i rozwiązania architektoniczne umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
 • w budynku znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń – chodzi o informacje, które można przeczytać, są dostępne przez dotyk lub głosowo;
 • psy asystujące mogą wejść do budynku razem ze swoimi właścicielami;
 • możliwe są ewakuacja lub inne sposoby ratowania osób, także tych ze szczególnymi potrzebami.

Kiedy mówimy o zapewnianiu dostępności cyfrowej?

 • strony internetowe i aplikacje mobilne są
  • funkcjonalne,
  • kompatybilne,
  • postrzegalne (dają się postrzegać za pomocą zmysłów),
  • zrozumiałe.

Kiedy mówimy o zapewnianiu dostępności informacyjno-komunikacyjnej?

 • obsługa klientów odbywa się tak, by komunikować się skutecznie (np. porozumiewamy się językiem migowym) lub wykorzystujemy zdalny dostęp online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
 • zainstalowaliśmy urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących (w szczególności pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte na innych technologiach, których celem jest wspomaganie słyszenia);
 • poinformowaliśmy na naszej stronie internetowej, jaki jest zakres naszej działalności – informacja ta może być w formie: elektronicznego pliku zawierającego tekst, który można odczytać maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacje w języku łatwym do czytania (ang. easy-to-read);
 • sposób, w jaki komunikujemy się, dostosowujemy do potrzeb odbiorców usług publicznych. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikujemy się w formie określonej w jej wniosku.