Ośrodek

Organizacja pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie:

 1. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
  1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
  2. ŚWIADCZENIE DOBRY START
  3. ŚWIADCZENIA RODZINNE
   1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
   2. zasiłek pielęgnacyjny
   3. świadczenie pielęgnacyjne
   4. specjalny zasiłek opiekuńczy
   5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
   6. świadczenie rodzicielskie tzw. „kosiniakowe”
   7. świadczenie „za życiem”
 2. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA
  • PODSTAWA PRAWNA
  • FORMY POMOCY
   1. świadczenia pieniężne
   2. świadczenia niepieniężne
 3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 4. KARTA DUŻEJ RODZINY