PCPR W KARTUZACH – CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (Oferta na rok 2024)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach – Centrum Interwencji Kryzysowej dot. Specjalistycznego wsparcia dla osób będących w kryzysach i uwikłanych w przemoc domową (forma grupowa, warsztatowa, profilaktyka, wczesna interwencja edukacja, wsparcie)
dla mieszkańców powiatu kartuskiego.