Kadra

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ

Justyna Beyer-Rosener – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Pyszka – Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

KSIĘGOWOŚĆ

Małgorzata Richert – Główna Księgowa

Hiacynta Rychert – Inspektor ds. księgowo-kadrowych

TRANSPORT

Łukasz Litwiński – Kierowca

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

Marek Leśniewski – Inspektor ds. świadczeń

Maja Marchewicz – Referent ds. świadczeń

Marlena Szlas – Referent ds. świadczeń

Monika Richert – Referent ds. administracyjnych

Regina Frankowska – Starszy specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Daleka – Starszy Pracownik Socjalny

Natalia Drewa – Starszy Pracownik Socjalny

Renata Polejowska – Starszy Pracownik Socjalny

Małgorzata Reszke – Starszy Pracownik Socjalny

Monika Staroszczyk – Starszy Pracownik Socjalny

Dorota Wilczewska – Starszy Pracownik Socjalny

Anna Opoka – Pracownik socjalny

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Piotr Szlage – Starszy Inspektor

Emilia Danielek – Inspektor

Sabina Kowalczuk – Inspektor

Anna Stromska – Inspektor

Anna Gurska – Starszy Referent

Aleksandra Hinc – Starszy Referent

Monika Miotk – Starszy Referent

Alicja Konkol – Referent

Maria Okrój – Referent

ASYSTENCI RODZINY

Martyna Szober

Barbara Panasiuk

Magdalena Myszka