RODO – Ochrona danych osobowych

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zalecane formy kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie:

  • listownie na adres: 83-330 Żukowo, ul. Bolesława Prusa 49
  • przez e-mail: iodgops@zukowo.pl
  • telefonicznie: (58) 681-82-64

Poniżej umożliwiamy pobranie obecnie obowiązujących klauzuli informacyjnych: