Dział Świadczeń

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  500+.
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START.
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.
 4. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 5. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 6. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 7. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 8. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 9. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
 10. Wniosek o ustalenie prawa oraz wydanie Karty Dużej Rodziny.
 11. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
 12. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w związku z programem „czyste powietrze”.
 13. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w związku z pobieraniem/niepobieraniem świadczeń.
 14. Złożenie wniosku o zmianę formy wypłaty świadczeń (kasa/konto).
 15. Złożenie wniosku o zmianę numeru rachunku bankowego do wypłaty świadczeń.
 16. Złożenie wniosku w związku z rezygnacją ze świadczeń.
 17. Przeniesienie świadczeń do innej miejscowości zgodnie z miejscem zamieszkania.
 18. Złożenie oświadczeń do złożonych wniosków.

Więcej informacji na temat wyżej wymienionych świadczeń i zasiłków można znaleźć w menu bocznym.