Ogłoszenie z dnia 20.12.2021r. o udzieleniu zamówienia (dotyczące usługi schronienia)

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; Żukowo ul. B. Prusa 49; Fax (58) 681-82-64; NIP 589-14-15-431

OGŁOSZENIE  O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Na podstawie § 4 ust. 3 pkt. 6 Zarządzenia nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej w Żukowie z dnia  1 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie  odstąpiono od rozeznania rynku, o którym mowa w § 4 ust. 1 w/w Zarządzenia i zawarto umowy na „świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym – klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie w 2022 roku w okresie od 01.01.2022 r. do 28.02.2022 r. z następującymi Wykonawcami:

Zadanie 1 Schronisko dla bezdomnych mężczyzn STOWARZYSZENIE „PRO BONO”, UL. ORZECHOWA 15; 80-297 BANINO

Zadanie 2 Schronisko dla bezdomnych mężczyzn z uzależnieniem STOWARZYSZENIE „PRO BONO”, UL. ORZECHOWA 15; 80-297 BANINO

Zadanie 3 Schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla chorych i niepełnosprawnych mężczyzn posiadających powyżej 50 pkt w skali Bartel, STOWARZYSZENIE „DOM”, UL. WYBICKIEGO 37; 83-050 KOLBUDY

Zadanie 4 Schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla chorych i niepełnosprawnych mężczyzn posiadających poniżej 50 pkt w skali Bartel:

  • STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZDOMNYCH; „AGAPE” BOROWY MŁYN 22, SCHRONISKO W NOWYM STAWIE
  • STOWARZYSZENIE EDUKATORÓW I TERAPEUTÓW „ZACZAROWANI”, KOLECZKOWO UL. KAMIEŃSKA  1 

Zadanie 5 Schronisko dla bezdomnych kobiet, STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNE „PROMETEUSZ”, UL. ZAKOPIAŃSKA 40,80-139 GDAŃSK

Zadanie 6 Schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla chorych i niepełnosprawnych kobiet, FUNDACJA „PRZYSTAŃ”, POGORZAŁA WIEŚ 50 A, 82-213 MIŁORADZ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie Justyna Beyer-Rosener