Opieka Wytchnieniowa

 • edycja 2021
 • finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, 
 • poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w trzech formach tj.: 

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: 
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  • ośrodku wsparcia,
  • w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.
 3. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnicy programu nie ponoszą żadnej odpłatności. 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA można znaleźć na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.