Informacja o zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie

Zgodnie z art. 6 (Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) pkt.3c – zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.