Program Strategia Rozwiązywania Problemów

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami (art. 17 ust. 1).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.