Program Strategia Rozwiązywania Problemów

Program „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żukowo na lata 2017-2022” został przyjęty na mocy UCHWAŁY NR XLIII/457/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami (art. 17 ust. 1).

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie – bip.zukowo.pl – Uchwała nr XLIII/457/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 sierpnia 2017r. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.