Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie prowadzi nabór wniosków potencjalnych uczestników Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.
Gmina Żukowo zamierza ubiegać się o środki finansowe na realizację w/w Programu.
Informacje o programie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, tel. 58 681 82 64, [tel./sms] kom. 514 782 338


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2022

logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej
Flaga i Godło/Herb Rzeczypospolitej Polskiej