Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywalny maszynowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie jest czynny od poniedziałku do piątku. W poniedziałki w godzinach 7:30 do 17:00, we wtorki i środy od 7:30 do 15:30, w czwartki w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz w piątki od 7:30 do 14:30. Jeżeli Ty lub Twoja rodzina potrzebujecie pomocy, bo macie trudną sytuację życiową, możecie otrzymać pomoc finansową, usługową lub rzeczową z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie. Pomożemy także w załatwieniu spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w tym te związane z urodzeniem i posiadaniem dziecka oraz posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności swoim lub członka rodziny. Przyjmujemy również wnioski o wydanie karty dużej rodziny, o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o wydanie zaświadczenia w ramach programu Czyste Powietrze. Wsparcie udzielane jest osobom lub rodzinom legalnie zamieszkującym na terenie Polski, które są w trudnej sytuacji życiowej z powodu choroby, bezdomności, ubóstwa lub niepełnosprawności. Aby uzyskać pomoc należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B.Prusa 49 (parter). Zgłoszenia przyjmowane są także telefonicznie na numer 58 681 82 64 lub poprzez e-mail: gops@zukowo.pl. Więcej informacji na stronie: www.gops.zukowo.pl
Jeśli jesteś osobą z trudnościami w komunikowaniu się pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy osoby przybranej w celu załatwienia sprawy w Ośrodku. Osobą przybraną może zostać osoba którą sam wyznaczysz, a która ukończyła 16 lat. Ponadto możesz skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego. Powinieneś na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się. Możesz to zrobić składając wniosek, poprzez e-mail na adres gops@zukowo.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej – www.epuap.gov.pl, telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej na numer 58 681 82 64 lub za pomocą sms na numer 514782375 lub 514782338. Koordynatorem do spraw dostępności w naszym Ośrodku jest Marlena Szlas z którą można skontaktować się poprzez e-mail: m.szlas@zukowo.pl lub telefonicznie pod numerem 58 681 82 64.