Formularze do pobrania

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH:

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – świadczenie wychowawcze

2. Formularz na potrzeby koordynacji świadczeń pobrać można ze strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (wnioski złożone w Polsce – wnioski do pobrania – ankieta na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego)

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021 pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2020/2021

2.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022 pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022

KARTA DUŻEJ RODZINY:

Wniosek o wydanie Karty/duplikatu Karty Dużej Rodziny wraz z załącznikami pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Karta Dużej Rodziny

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z załącznikami na okres zasiłkowy 2020/2021 (do stosowania do 31.10.2021r.) pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – zasiłek rodzinny na okres 2020/2021

2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z załącznikami na okres zasiłkowy 2021/2022 (do stosowania od 01.11.2021r.) pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – zasiłek rodzinny

3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – zasiłek pielęgnacyjny

5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – świadczenie pielęgnacyjne

6. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres 2020/2021 pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Specjalny Zasiłek Opiekuńczy na okres zasiłkowy 2020/2021

7. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres 2021/2022 pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Specjalny Zasiłek Opiekuńczy na okres 2021/2022

8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (tzw. kosiniakowego) pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – świadczenie rodzicielskie

9. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – becikowe – wniosek składany do 31 października 2021r.

10. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – becikowe – wniosek składany po 1 listopada 2021r.

11. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem” pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – świadczenie „za Życiem”

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE:

1. Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu można pobrać ze strony – Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – wzór wydania żądania zaświadczenia

KARTA MIESZKAŃCA GMINY ŻUKOWO (wniosek składamy w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Żukowo):

1.Wniosek o wydanie karty Mieszkańca Gminy Żukowo pobrać można ze strony – Urzędu Gminy Żukowo – Karta Mieszkańca

PROGRAM OSŁONOWY (składamy w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Żukowo, bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie)

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023R.

1. Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. można pobrać ze strony – Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – wzór wniosku o wypłatę refundacji