Formularze do pobrania

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH:

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

KARTA DUŻEJ RODZINY:

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE:

KARTA MIESZKAŃCA GMINY ŻUKOWO (wniosek składamy w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Żukowo):

PROGRAM OSŁONOWY (wniosek składamy od 01.07.2021r.) w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Żukowo, bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie)