Formularze do pobrania

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH:

1. Formularz na potrzeby koordynacji świadczeń pobrać można ze strony Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (wnioski złożone w Polsce – wnioski do pobrania – ankieta na potrzeby koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego)

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024 pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024

KARTA DUŻEJ RODZINY:

Wniosek o wydanie Karty/duplikatu Karty Dużej Rodziny wraz z załącznikami pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Karta Dużej Rodziny

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

1.Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z załącznikami na okres zasiłkowy 2023/2024 (do stosowania od 01.11.2023r.) pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – zasiłek rodzinny na okres 2023/2024

2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – zasiłek pielęgnacyjny

4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – świadczenie pielęgnacyjne (wniosek do 31.12.2023r.)

5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – świadczenie pielęgnacyjne (wniosek od 01.01.2024r.)

6. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (tzw. kosiniakowego) pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – świadczenie rodzicielskie

7. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – becikowe – wniosek składany do 31 października 2021r.

8. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – becikowe – wniosek składany po 1 listopada 2023r.

9. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem” pobrać można ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – świadczenie „za Życiem”

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE:

KARTA MIESZKAŃCA GMINY ŻUKOWO (wniosek składamy w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Żukowo):

1.Wniosek o wydanie karty Mieszkańca Gminy Żukowo pobrać można ze strony – Urzędu Gminy Żukowo – Karta Mieszkańca

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023R. I 2024R. :

1. Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. można pobrać ze strony – Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – wzór wniosku o wypłatę refundacji

2. Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2024r. można pobrać ze strony – Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – wzór wniosku o wypłatę refundacji

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO 2024R. :

1. Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024r. można pobrać ze strony – Dziennik Ustaw 2024r. poz. 59

POMOC SPOŁECZNA:

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (wniosek składamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach; ul. Mściwoja II 20, 83-300 Kartuzy) – PCPR KARTUZY – druki do pobrania