Pokój cichej obsługi

Dla osób słabosłyszących, osób z autyzmem, ale także dla wszystkich, którzy niekomfortowo czują się wśród większej liczby osób, np. na głównej sali obsługi, umożliwiliśmy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie załatwienie spraw w pokoju cichej obsługi. Aby skorzystać z indywidualnej formy kontaktu, wystarczy zgłosić taką chęć pracownikowi podczas wizyty w Ośrodku.