Linki

 1. Urząd Gminy Żukowo
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żukowo
 3. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
 4. Bezpieczni Podopieczni Żukowo
 5. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie Przychodnia Rejonowa
 6. Nadmorskie Centrum Kliniczne w Żukowie
 7. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach (PUP)
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach (PCPR)
 9. MPIPS – strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 10. Portal Samorządu Województwa Pomorskiego
 11. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego