Plan Działania

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie:

LP.Zakres działalnościRealizujący zadania wynikające z art.6 ustawySposób realizacjiTermin realizacji
1.Wyznaczenie nowego koordynatora do spraw dostępności.KierownikPowołanie koordynatora do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ŻukowieMarzec 2021
2.Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępnościAdministrator Strony Internetowej, KoordynatorZamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz BIP o osobie wyznaczonej na koordynatora do spraw dostępności wraz z danymi kontaktowymiMarzec 2021
3.Analiza stanu obiektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawyKoordynatorPrzegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnymMarzec 2021
4.Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnejKoordynator, Administrator, Strony InternetowejDokonanie samooceny dostosowania obiektu GOPS Żukowo do minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej GOPS ŻukowoMarzec 2021
5.Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Koordynator, Kierownik, Administrator Strony Internetowej  Opracowanie planu działania,zatwierdzenie planu działania,zamieszczenie planu działania na stronie internetowej i BIPKwiecień 2021
6.Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebamiKoordynator, Administrator, Strony InternetowejDziałania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnegoCały okres działania koordynatora
7.Przyjmowanie uwag, opinii, sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, a także informacyjno – komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z placówką GOPS w ŻukowieKoordynatorUmieszczenie na stronie internetowej informacji o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, oraz informacyjno – komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z placówką GOPS w Żukowie. Analiza przekazywanych uwag pod kątem dostosowania w/w placówki dla osób ze szczególnymi potrzebamiCały okres działania koordynatora
8.Zapewnienie dostępu alternatywnegoKoordynatorZapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami realizacji ich potrzeb w niezbędnym dla nich zakresie (wsparcie techniczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kontaktu telefonicznego oraz korespondencyjnego)Cały okres działania koordynatora
9.Monitorowanie działań w zakresie poprawy w zapewnieniu dostępnościKoordynatorWspółpraca z pracownikami GOPS Żukowo w zakresie poprawy dostępnościCały okres działania koordynatora
10.Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiKoordynatorSporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŻukowiePierwszy raport do 31.03.2021r. kolejny w terminach przewidzianych w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Tabela przedstawia plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Data sporządzenia: 28.04.2021r.

Dokument opracowała: Marlena Szlas – Koordynator ds. dostępności

Dokument zatwierdziła: Justyna Beyer – Rosener – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie