Plan Działania

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062) ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie:

DziałanieStanZalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt architektoniczny Budynek ul. B. Prusa 49  W trakcie realizacji1.Wejście główne nr 1 – regulacja samozamykacza drzwi wejściowych; zmiana oznaczeń informacyjnych na bardziej widoczne i kontrastowe
2.Wejście do Działu Świadczeń nr 2 – regulacja samozamykacza drzwi wejściowych; oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub matową folią; zmiana oznaczeń informacyjnych na bardziej widoczne i kontrastowe 3.Wejście do Działu Pomoc Społeczna nr 3 – regulacja samozamykacza drzwi; oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub folia matową; zmiana oznaczeń informacyjnych na bardziej widoczne i kontrastowe
4. Komunikacja pozioma – oznaczenie szklanych przegród pasami w kolorze żółtym lub matową folią; likwidacja progów (wycieraczki na równi z wejściem), likwidacja  przedmiotów znajdujących się w przejściu w celu zwiększenia powierzchni manewrowej.
5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – toaleta dla niepełnosprawnych Dział Świadczeń –instalacja systemu przyzywającego (alarm); oznaczenie pomieszczeń cyframi /symbolami wypukłymi kontrastującymi  z kolorem, na którym są umieszczone (na drzwiach na wysokości 140-160 cm), zapewnienie przestrzeni manewrowej poprzez usunięcie zbędnych wolnostojących przedmiotów; zmiana deski sedesowej na całościową,
6. Informacja – oznaczenie pomieszczeń cyframi /symbolami wypukłymi kontrastującymi  z kolorem, na którym są umieszczone (na drzwiach na wysokości 140-160 cm); zapewnienie tyflomapy lub informacji głosowej o rozkładzie pomieszczeń w budynku
7. Parking – widoczne oznaczenie poziome miejsc parkingowych, dodatkowe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
8. Ewakuacja – instalacja alarmu dźwiękowego i sygnalizacji świetlnej;
9. Elementy wyposażenia i inne – umieszczenie gaśnicy i  skrzynki AED tak aby zamek otwarcia znajdował się na wysokości 120 cm;
10. Urządzenia wspierające komunikację –  instalacja pętli indukcyjnej przynajmniej na jednym stanowisku sali obsługi w Dziale Świadczeń
11. Oświetlenie – zapewnienie równomiernego natężenia oświetlenia na poziomie ok 100 luksów
Audyt cyfrowy www.gops.zukowo.pl                                                                                          
W trakcie realizacji1.Uzupełnić brakujące teksty alternatywne do grafiki typu zdjęcia, wykresy (grafika ozdobna – pusty tekst alternatywny)
2.Długość tekstów alternatywnych nie powinna przekraczać 240 znaków ze spacjami.
3.Grafika z celami (linkami) powinna posiadać tekst alternatywny.
4. Nagłówki powinny informować o strukturze strony, a nie służyć do formatowania tekstu.
5. Nagłówek pierwszego poziomu (H1) powinien wystąpić tylko raz i zawierać tytuł podstrony.
6. Kolejne poziomy powinny być uporządkowane i odpowiednio zhierarchizowane. 7. Tabele powinny służyć do przedstawienia danych tabelarycznych tzn. jeden wiersz nagłówkowy. W tabeli nie powinno być scalonych komórek.
8. Należy utworzyć listy numerowane lub wypunktowane
9. Uporządkowanie celów linków tak, aby nie było zdublowania.
10. Poprawa kontrastu.
11. Najlepszy kontrast to tekst w czarnym kolorze na białym tle.
12. Kontrast musi wynosić 4:5:1 dla czcionek poniżej 18 punktów i 3:1 dla czcionek większych.
13. Unikamy tych samych kolorów tekstu i tła ale w różnych odcieniach np. ciemnozielony tekst na jasnozielonym tle.
14. Unikamy koloru szarego na białym tle dla informacji mniej istotnych.
15. Staramy się nie używać czerwonego koloru tekstu na białym tle.
16. Nie używamy w treści kapitalików (tzn. zdań napisanych dużymi literami np. w tytułach).
17. Używamy czcionkę bezszeryfową np. Arial, Calibri.
18. Stałe kontrolowanie jakości materiałów.
19. Tworzenie tekstów z wyrównaniem od lewej
20. Umieszczenie na stronie internetowej informacji o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z placówką GOPS w Żukowie
21. Zamieszczenie na stronie internetowej formularza bezpośredniego kontaktu. 22. Umożliwienie kontaktu z placówką poprzez: telefon, w tym sms,fax, e-mail, osobiście, formularz kontaktowy ze strony internetowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej
Audyt cyfrowy gopszukowo.bip.gov.plW trakcie realizacji 1.Nagłówki powinny informować o strukturze strony, a nie służyć do formatowania tekstu.
2. Nagłówek pierwszego poziomu (H1) powinien wystąpić tylko raz i zawierać tytuł podstrony.
3. Kolejne poziomy powinny być uporządkowane i odpowiednio zhierarchizowane. 4. Tabele powinny służyć do przedstawienia danych tabelarycznych, a nie formatowania treści.
5. W dokumentach powinny być nagłówki oraz listy.
6. Poprawa wielkości czcionki.
8. Tworzenie tekstów z wyrównaniem od lewej .
9.Stosowanie czcionki bezszeryfowej.
10. Dbałość o dostępność stron internetowych.
Audyt informacyjno-komunikacyjnyW trakcie realizacji1. Podanie na stronie internetowej numeru komórkowego do kontaktu – dodatkowy zapis [sms] przy numerze telefonu informuje osoby głuche, że taka forma kontaktu jest obsługiwana
2. Nawiązanie współpracy z firmą lub innym podmiotem świadczącym usługę tłumacza-przewodnika SKOGN w formie kontaktu osobistego – czas oczekiwania na tłumacza nie może być dłuższy niż 3 dni
3. Wdrożenie systemu wspomagania słyszenia – pętle indukcyjne
4. Umieszczenie na stronie internetowej podmiotu informacje o zakresie prowadzonej działalności napisane w tekście łatwym do czytania i  zrozumienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
5. Informacja o zakresie prowadzonej działalności przetłumaczona na Polski Język Migowy – w formie pliku wideo z napisami
6.Informacja o działalności podmiotu powinna być napisana w tekście łatwym do czytania i zrozumienia ETR dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
7. Umieszczenie na stronie internetowej informacji o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z placówką GOPS w Żukowie
8. Zamieszczenie na stronie internetowej formularza bezpośredniego kontaktu.
9. Umożliwienie kontaktu z placówką poprzez: telefon, w tym sms, fax, e-mail, osobiście, formularz kontaktowy ze strony internetowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej 
Tabela przedstawia plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie

Dokument opracowała: Marlena Szlas – Koordynator ds. dostępności

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żukowie znaleźć można Zarządzenie nr 138 w sprawie przyjęcia planów działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Żukowo na lata 2021-2030