Świadczenie „Za życiem”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)
 • Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250)

Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” dotyczy:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci,
 • wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, w przypadku ciąży powikłanej,
 • pomocy w zabezpieczeniu potrzeb, w tym mieszkaniowych.

Dla kogo?

Kto może skorzystać z uprawnień:

 1. każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 2. rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. 
  • Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie oraz nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu
 3. kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 4. kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
  • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak korzystać?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub
 • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;

uprawnia  dzieci do 18 roku życia do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie  „Za życiem”,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.