Koordynator

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz 1062 ze zm.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:

  • udzielenie wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami, by ułatwić im dostęp do usług, które świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie;
  • przygotowanie i koordynowanie wdrażania planu działania na rzecz dostępności Ośrodka;
  • monitorowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie – Marlena Szlas

  • adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo
  • tel: 58 681 82 64
  • e-mail: m.szlas@zukowo.pl