Informator

Osoby doświadczające przemocy domowej zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładkach w menu bocznym:

 • Przemoc – Informator – Osobisty plan awaryjny
 • Przemoc – Informator – Twój Parasol

Nieodpłatna pomoc dla osób uwikłanych w przemoc, osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, matek samotnych z dziećmi, osób bezdomnych na terenie gminy  wraz z gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie:
  • ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo, tel. 58/6818264 gops@zukowo.pl
  • godziny otwarcia: pn. 7.30 –  17.00, wt. 7.30 – 15.30, śr. 7.30 – 15.30, czw.7.30 – 15.00, pt. 7.30 – 14.30
  • zakres wsparcia: pomoc finansowa, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, informacja, edukacja
 2. Komisariat Policji w Żukowie:
  • ul. Polna 2 C, 83-330 Żukowo tel. 58/6852170
  • godziny otwarcia: całodobowo
  • zakres wsparcia: interwencje doraźne
 3. Pełnomocnik ds. Uzależnień:
  • ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, tel. 58/6858339k.gonia@zukowo.pl
  • godziny otwarcia: pn. 7.30 – 17.00, wt. 7.30 – 15.30, śr. 7.30 – 10.00
  • zakres wsparcia: profilaktyka
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  • ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo, tel. 609203170 gabakapica21@wp.pl
  • godziny otwarcia: pn. 7.30 – 17.00, wt. 7.30 – 15.30, śr. 7.30 – 15.30, czw. 7.30 – 15.00, pt. 7.30 – 14.30
  • zakres wsparcia: kierowanie na leczenie
 5. NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień  w Żukowie:
  • ul. Gdańska 14 D, 83-330 Żukowo, tel. 730260606 ośrodekterapii@zukowo.pl
  • godziny otwarcia: pn. 8.00 – 19.00, wt. 8.00 – 19.00, śr. 8.00 – 19.00, czw. 8.00 – 19.00, pt. 8.00 – 19.00
  • zakres wsparcia: wsparcie psychologiczne, konsultacje indywidualne, psychoterapia indywidualna i grupowa, konsultacje lekarza psychiatry, warsztaty, maratony, treningi
 6. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:
  • ul. Pożarna 4, 83-330 Żukowo tel. 733664135
  • godziny otwarcia: drugi wtorek miesiąca w godz.18 – 21
  • zakres wsparcia: pomoc psychologiczna, uzyskanie wiedzy na temat przemocy, uzyskanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanym kryzysem, stresem i napięciem
 7. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Żukowo:
  • ul.  B. Prusa 49, 83-330 Żukowo, tel. 58/6818264 gops@zukowo.pl
  • godziny otwarcia: pn. 7.30 –  17.00, wt. 7.30 – 15.30, śr. 7.30 – 15.30, czw.  7.30 – 15.00, pt. 7.30 – 14.30
  • zakres wsparcia: praca z osobami i rodzinami z grupy ryzyka, edukacja osób doświadczających przemocy o konieczności podejmowania działań mających na celu zaprzestanie przemocy, współpraca interdyscyplinarna w zakresie udzielania kompleksowej pomocy osobie lub rodzinie doświadczającej przemocy w rodzinie, podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych o zasobach lokalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 8. Stowarzyszenie PRO BONO w  Baninie:
  • ul. Orzechowa 15, 80-297 Banino, tel. 58/6865612biuro@pro-bono.com.pl
  • godziny otwarcia: całodobowo
  • zakres wsparcia: zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem, pomoc psychologiczna