Konkursy

ZARZĄDZENIE NR 228/2019

Burmistrza Gminy Żukowo

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI: