Program Czyste Powietrze

Informacje o programie:

Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Jest to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Więcej informacji oraz niezbędne materiały i dokumenty do pobrania znaleźć można na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl

Program Czyste Powietrze finansowany jest przez:

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wzory żądania zaświadczenia znaleźć można w menu bocznym – zakładka Formularze do pobrania.