Więcej o: 15 Maj – Międzynarodowy Dzień Rodziny

15 Maj – Międzynarodowy Dzień Rodziny

  • święto ustanowione przez Zgromadzenie Generalne ONZ w 1993r.

Jest to świetna okazja do refleksji na temat kondycji rodziny w obecnych czasach oraz sposobów rozpoznawania i radzenia sobie z trudnościami z jakimi borykają się jej członkowie.

Szczególnie w tym dniu – przygotujmy się, zwolnijmy trochę – poświęćmy trochę więcej czasu naszym najbliższym. Zastanówmy się, jak ważna jest dla nas rodzina. W rodzinie tkwi siła! Bliskie relacje z rodziną i krewnymi są podstawą do dobrego funkcjonowania. Warto więc zadbać o te kontakty, spędzenie wspólnego czasu.

Życzymy wszystkim rodzinnego dnia 🙂

Więcej o: Ogólnopolskie badanie opinii osób z niepełnosprawnościami

Ogólnopolskie badanie opinii osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu opinii osób z niepełnosprawnościami, które prowadzone jest na zlecenie PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych! To jedno z największych tego typu badań, jakie kiedykolwiek realizowano z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce.

Więcej „Ogólnopolskie badanie opinii osób z niepełnosprawnościami”
Więcej o: 18.04.2024 – III Powiatowe Targi Pracy w Kartuzach

18.04.2024 – III Powiatowe Targi Pracy w Kartuzach

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach w dniu 18.04.2024 organizuje III Powiatowe Targi Pracy, które odbędą się w godzinach od 10:00 do 13:00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach, ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy.

Celem wydarzenia jest ułatwienie kontaktu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w jednym miejscu. Jest to okazja do przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych, pozyskania pracowników.

Więcej „18.04.2024 – III Powiatowe Targi Pracy w Kartuzach”
Więcej o: Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Więcej „Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych”
Więcej o: 21 marca – Dzień z Zespołem Downa

21 marca – Dzień z Zespołem Downa

Dziś 21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Z tej okazji możemy okazać solidarność z osobami dotkniętymi syndromem trzeciego chromosomu. Wystarczy, że w dniu dzisiejszym ubierzesz dwie różne kolorowe skarpetki, które symbolizują różnorodność genetyczną.

Więcej o: Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja.”

Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja.”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji organizuje 24 kwietnia 2024r. w godzinach 10:00 – 12:30 bezpłatne webinarium (seminarium online) skierowane do seniorów i ich opiekunów pt. „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja.”

Więcej „Bezpłatne webinarium dla seniorów i ich opiekunów „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja.””
Więcej o: Informacja dot. programu „Opieka Wytchnieniowa ” – edycja 2024

Informacja dot. programu „Opieka Wytchnieniowa ” – edycja 2024

Gmina Żukowo otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w wysokości 225 284,00zł oraz na koszty związane z obsługą Programu w wysokości 5 105,68zł.