15 Maj – Międzynarodowy Dzień Rodziny

  • święto ustanowione przez Zgromadzenie Generalne ONZ w 1993r.

Jest to świetna okazja do refleksji na temat kondycji rodziny w obecnych czasach oraz sposobów rozpoznawania i radzenia sobie z trudnościami z jakimi borykają się jej członkowie.

Szczególnie w tym dniu – przygotujmy się, zwolnijmy trochę – poświęćmy trochę więcej czasu naszym najbliższym. Zastanówmy się, jak ważna jest dla nas rodzina. W rodzinie tkwi siła! Bliskie relacje z rodziną i krewnymi są podstawą do dobrego funkcjonowania. Warto więc zadbać o te kontakty, spędzenie wspólnego czasu.

Życzymy wszystkim rodzinnego dnia 🙂