Kampania informacyjna dotycząca Ustawy Kamilka – 1.06.2024

na białym tle czerwony odcisk dłoni i napis stop przemocy

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz przygotowała kampanię informacyjną dotyczącą Ustawy Kamilka. Ustawa pokazuje, jak reagować, kiedy do przemocy doszło, ale przede wszystkim nakazuje wyciągać wnioski i przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci.

Materiały znajdują się na stronie: