Więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie usług opiekuńczych   

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie usług opiekuńczych  

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano Zarządzenie nr 257/2023 Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Więcej „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie usług opiekuńczych  „
Więcej o: Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku”

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku”

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł netto.

Zapytanie ofertowe nr 1

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto, w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Żukowie.

Przedmiot zamówienia:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz podopiecznych z terenu gminy Żukowo świadczone w ich miejscu zamieszkania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, które obejmują w szczególności:

Więcej „Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Żukowo w 2024 roku””
Więcej o: Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Więcej „Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024”