Informacja dot. Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z znakiem osoby niepełnosprawnej na wózku z drugą osobą, Niebieski obraz na białym tle

Gmina Żukowo otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w wysokości 1 165 750,00 zł oraz na koszty związane z obsługą Programu w wysokości 23 315,00zł.