Informacja dot. programu „Opieka Wytchnieniowa ” – edycja 2024

niebieskie ikony na białym tle: kobieta, mężczyzna oraz osoba na wózku inwalidzkim

Gmina Żukowo otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w wysokości 225 284,00zł oraz na koszty związane z obsługą Programu w wysokości 5 105,68zł.