Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent

INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko: Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Marlena Szlas, zamieszkała: Borkowo

Uzasadnienie dokonania wyboru: Pani Marlena Szlas spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów w ramach zastosowanych metod naboru, tj. testu kwalifikacyjnego z wiedzy merytorycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie Alicja Pyszka

Żukowo, dnia 12.02.2024 r.