Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie.

Lp.OpisLink
 1Wynik kontroli zgodności z prawem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi restauracyjne polegające na dożywianiu dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Żukowo w roku szkolny 2014/2015”-ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 222861-2014. pokaż
 2Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli zwykłej, przeprowadzonej w dniu 9-10 marca 2015 r.  przez zespół kontrolny, dotyczącej zadań zleconych gminie przez administrację rządową w ramach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. pokaż
     3Protokół kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach: 22 kwietnia 2015 r. – 24 kwietnia 2015 r.  pokaż