Chcemy być dostępni dla wszystkich, także dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obrazek przedstawiający specjalne potrzeby: osobę na wózku inwalidzkim, kobietę w ciąży, osobę ze złamaną ręką, osobę z psem asystującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowie podjął działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  W związku z powyższym informujemy o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów z  naszą placówką GOPS w Żukowie.

Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, bądź chcieli by się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami: prosimy o kontakt  na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie, ul. B. Prusa 49, 83-330 Żukowo, można również wysłać wiadomość na adres  e-mail: m.szlas@zukowo.pl lub pod numer telefonu 514 782 338. Można też zadzwonić pod nr 58 681 82 64.