Spotkania online dla osób z niepełnosprawnością słuchową mających problemy z nadużywaniem alkoholu

Logo Świat Głuchy i Słabosłyszący, grupa AA: Jedność, Służba, Zdrowienie

Wspólnota Anonimowych Alkoholików oferuje spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku polskim – w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie: glusi-aa.pl