Ankieta dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych

wykrzyknik i napis: ważny komunikat

Zostaliśmy poproszeni przez Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot o udostępnienie ankiety skierowanej dla osób z niepełnosprawnością oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Ankieta:

  • dotyczy zadowolenia z usług świadczonych przez Gminę,
  • jest anonimowa i w dwóch wersjach – z tłumaczeniem na polski język migowy oraz bez tłumaczenia.

Poniżej linki do ankiet:

Kwestionariusz dla osoby z niepełnosprawnością

Kwestionariusz dla opiekunów

Kwestionariusz dla osoby z niepełnosprawnością przetłumaczony na polski język migowy

Kwestionariusz dla opiekunów przetłumaczony na polski język migowy

Istnieje możliwość uzupełnienia ankiety w wersji papierowej. W tym celu należy umówić się z pracownikiem Urzędu Gminy w Żukowie, Panią Beatą Bujnowską-Kowalską za pośrednictwem poczty e-mail na adres: b.bujnowska@zukowo.pl.