21 listopad – Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopada

Dzień Pracownika Socjalnego – 21.11.2021r. (niedziela):

 • ogólnopolskie święto państwowe,
 • ustanowione na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r.
 • data Święta upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. To wydarzenie można uznać za podwaliny dzisiejszego systemu pomocy społecznej.
 • święto, które wyraża uznanie dla pracy wszystkich pracowników  służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Jednocześnie jest to święto wszystkich osób, które działają w obszarze pomocy społecznej, bowiem skuteczna pomoc osobom potrzebującym możliwa jest dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu podmiotów.

Kim jest zatem pracownik socjalny?

 • to przede wszystkim specjalista, który organizuje i przeprowadza szereg działań dążących do poprawy sytuacji osób, rodzin, grup społecznych znajdujących się w trudnym położeniu lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • głównym zadaniem pracownika socjalnego jest pomaganie osobom, bądź całym rodzinom we wzmacnianiu zdolności do rozwiązywania własnych problemów lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, np.
  • informuje o przepisach prawnych,
  • udziela porad dotyczących możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
  • dysponuje informacją o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 • Pracownicy socjalni dążą do realizacji programów społecznych ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz współpracują z pozostałymi instytucjami i specjalistami w celu doskonalenia rozwiązań w dziedzinie pracy społecznej.

Kto może zostać pracownikiem socjalnym?

 • Zawód ten wymaga niezwykłej empatii, wrażliwości i cierpliwości, gdyż pracownicy codziennie spotykają się z problemami i dramatami ludzkimi. Muszą posiadać wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne oraz asertywne. Podstawową zasadą pracy w tym zawodzie jest przede wszystkim dobro klienta.
 • Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz.1876 ze zm.) regulującym kwestie kwalifikacji do podjęcia zawodu Pracownika socjalnego, zgodnie z którego zapisem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków, tj.:
  • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  • ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   • pedagogika,
   • pedagogika specjalna,
   • politologia,
   • polityka społeczna,
   • psychologia,
   • socjologia,
   • nauki o rodzinie;
  • ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na wyżej wymienionych kierunkach.