Ogólnopolska linia wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

wizytówka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka, w odpowiedzi na
  • pogarszającą się sytuację dzieci i młodzieży w zakresie dostępu do publicznej opieki psychologicznej i terapeutycznej,
    • lawinowy wzrost podejmowanych w Polsce przez dzieci prób samobójczych,
    • trudności, z jakimi zmierzyć musiały się dzieci w czasie trwającej już 2 lata pandemii,
    • rosyjską inwazję na Ukrainę i związane z nimi obciążenie psychiczne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, tak tych, którzy dziś uciekają i tych, którzy przyglądają się największemu wybuchowi przemocy w tej części świata od II wojny światowej,
    • nasilenie potrzeby skorzystania tu i teraz ze wsparcia w kryzysie uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego: