Nauczyciele z Ukrainy – przygotowanie do pracy w Polsce

POMOC DLA UKRAINY

Samorząd Województwa Pomorskiego podjął inicjatywę wsparcia obywateli Ukrainy będących nauczycielami poprzez przygotowanie ich do pracy w polskim systemie oświaty.

Proponowane formy wsparcia obejmują kurs języka polskiego poszerzony o zagadnienia związane z funkcjonowaniem edukacji w Polsce, w łącznym wymiarze 390 godzin. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli pochodzącym z Ukrainy do sprawnego, po potwierdzeniu posiadanych kwalifikacji, włączenia się w system pracy pomorskich szkół i placówek oświatowych, a tym samym do ich aktywności na pomorskim rynku pracy.

Zajęcia realizowane w formie zdalnej dla pierwszej grupy uczestników rozpoczynają się już 27 kwietnia b.r.

Szczegółowe informacje dostępne są w języku polskim i ukraińskim na stronach Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: www.cen.gda.pl i www.odn.slupsk.pl

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest pan Tomasz Kąkol, wicedyrektor CEN w Gdańsku tel. (58) 340-41-10; 690-014-553; e-mail: tomasz.kakol@cen.gda.pl