Lodówka społeczna

lodówka społeczna w Żukowie

W Żukowie, przy wejściu na plac przy kościele pw. WNMP w Żukowie od strony ul. 3 Maja stanęła lodówka społeczna. Osoby, które chcą wesprzeć potrzebujących mogą umieszczać w niej jedzenie. Z kolei potrzebujący mogą z takiego wsparcia skorzystać.

Najważniejsze zasady korzystania z lodówki prezentują się następująco:

  1. Ze społecznej lodówki może korzystać każdy, kto tego potrzebuje.
  2. Bierzesz jedzenie na własną odpowiedzialność.
  3. Nie bierz wszystkiego – dziel się jedzeniem z innymi potrzebującymi.
  4. Wkładaj tylko jedzenie przydatne do spożycia, z aktualną datą ważności, świeże i zabezpieczone (np. folią, w słoiku, pojemniku).
  5. Produkty o charakterystycznym zapachu wkładaj do szczelnych opakowań.
  6. Na opakowaniu napisz nazwę potrawy/produktu oraz datę przygotowania.
  7. Zabrania się umieszczania w lodówce alkoholu.
  8. Nie niszcz lodówki i nie oklejaj jej swoimi ulotkami.

Szczegółowy regulamin korzystania z lodówki pobrać można poniżej.

Lodówka znajduje się przy wejściu na plac przy kościele pw. WNMP w Żukowie od strony ul. 3 Maja Ustawienie jej w tym miejscu było możliwe dzięki przychylności proboszcza ks. Krzysztofa Sagana.

Pieczę nad lodówką sprawuje PZC Caritas przy parafii pw. WNMP w Żukowie.

więcej informacji na temat regulaminu znajdziecie Państwo pod niżej wskazanym linkiem:

https://gops.zukowo.pl/wp-content/uploads/2022/12/regulamin_lodowki-3.pdf